Novosti

KUĆNA NJEGA I POMOĆ U KUĆI

Uskoro počinjemo sa pružanjem usluga pomoći i njege u kući starijim i iznemoglim licima i licima  sa inavaliditetom koja nisu u stanju da brinu o sebi.
Usluge ćemo pružati u okviru stambenog prostora u kome korisnik usluga živi.

Usluge

 • Pospremanje i čišćenje kuće
 • Dostava obroka
 • Plaćanje računa
 • Kupovina potrebnih namirnica
 • Servisne usluge (popravka sitnih kvarova)
 • Pranje ličnog i posteljnog rublja

Njega

 • Održavanje lične higijene (kupanje,  presvlačenje, promjena posteljine)
 • Mjerenje vitalnih parametara (mjerenje krvnog pritiska, mjerenje šećera u krvi)
 • Kateterizacija
 • Prevencija dekubitalnih rana i previjanje
 • Davanje terapije (oralna terapija, davanje injekcija i infuzije, inhalaciona terapija)
 • Nabavka lijekova
 • Prevoz na specijalističke preglede uz pratnju