Kontakt

Adresa: Ulica Prote Matije Nenadovića BB, Prijedor

Recepcija: +387 (0) 52 233 751
Direktor: +387 (0) 233 750

Fax: +387 (0) 52 211 982

E-mail: domprijedor@teol.net

Gerijatrijsko odjeljenje Doma

Adresa: Milana Vrhovca bb

Tel: +387 (0) 52 238 429
Mob: +387 (0) 66 771 612