Početna

Javna ustanova socijalne zaštite Dom za penzionere i stara lica Prijedor je osnovan odlukom Vlade Republike Srpske i počeo je sa radom 1999. godine. Pored doma koji se nalazi u užem centru dijelu grada u svom sastavu dom ima i gerijatrijsko odjeljenje koje je smješteno u bivšoj zgradi Opšte bolnice Prijedor. Gerijatrija je u potpunosti renovirana u 2010. godini sa sredstvima iz budžeta Republike Srpske.

Dom u gradu

Gerijatrijsko odjeljenje doma

Gerijatrijsko odjeljenje doma